SEPA MMS sistema

Lietuvoje veikiančios finansinės įstaigos naudoja dvi SEPA mokėjimams apdoroti skirtas sistemas. Viena iš jų yra SEPA MMS (Lietuvos banko mokėjimų modulio sistema). Kita - TARGET2.

Šiame puslapyje išdėstytos pagrindinės SEPA-MMS sistemos savybės ir nuorodos į oficialius dokumentus Lietuvos banko puslapyje.

Tarp TARGET2 ir SEPA-MMS

sistemų dalyvių mokėjimai vyksta 5 kartus per parą

SEPA MMS dalyviai (finansinių įstaigų sąrašas)

Šia sistema naudojasi tiek bankai, tiek kredito unijos. Bankai ir kitos įstaigos, kurių nėra žemiau pateiktoje lentelėje naudojasi kita SEPA sistema TARGET2 (arba TARGET2-LIETUVOS BANKAS, arba STEP2). Taip pat, vienu metu įstaiga gali būti tiek SEPA-MMS, tiek TARGET2 naudotojai.

Bankai Kredito unijos
Lietuvos bankas (dalyvis ir operatorius) Lietuvos centrinė kredito unija
UAB Medicinos bankas Kredito unija AMBER
AB "Citadele" bankas Kredito unija "Panevėžio regiono taupomoji kasa"
AB Šiaulių bankas Kredito unija "Mano unija"
AB „Lietuvos centrinis vertybinių popierių depozitoriumas“ Kredito unija „Vilniaus kreditas“
  Šiaulių kredito unija
  Vilniaus regiono kredito unija

Oficialus SEPA-MMS dalyvių sąrašas LB puslapyje

SEPA-MMS dalyviai

pinigus gauna ir išsiunčia iškart (realiu laiku)

Lietuvos bankas

yra SEPA-MMS operatorius

SEPA MMS sistema

TARGET2 dalyviai

pinigus gauna 5 kartus per parą pagal tvarkaraštį

Yra 3 TARGET2 operatoriai

Banca d’Italia, Banque de France ir Deutsche Bundesbank

Kaip vyksta mokėjimai tarp šių SEPA MMS dalyvių?

Aukščiau esantys SEPA-MMS sistemos dalyviai pervedimus vieni kitiems daro per Lietuvos banko administruojamą sistemą. Už kiekvieno pervedimo įskaitymą finansinės įstaigos sumoka po 0,01€ mokestį Lietuvos bankui, o už prašymą įvykdyti pervedimą - po 0,03€ (jeigu nuo metų sausio 1 dienos įvykdyta 1 milijonas pervedimų, visi kiti kainuos po 0,01€) (šaltinis su SEPA-MMS kainomis LB.lt)

STEP2 - skirta siųsti mokėjimo nurodymus į SEPA-MMS (STEP>>>SEPA-MMS) ir gauti mokėjimo nurodymus (SEPA-MMS>>>STEP2).

TARGET2 - vykdomas galutinis atsiskaitymas su finansinėmis įstaigomis.

Lietuvos bankas gauna teisę SEPA-MMS dalyvių sąskaitose esančiais pinigais atlikti operacijas STEP2 ir TARGET2 sistemose (suteiktas įgaliojimas atstovauti SEPA-MMS dalyvį).

SEPA-MMS sistema veikia visas dienas, kai veikia TARGET2 sistema (įskaitant Didįjį penktadienį, kai TARGET2 neveikia). Didįjį penktadienį mokėjimai vykdomi tik tarp SEPA-MMS dalyvių (lentelėje aukščiau).

 SEPA-MMS sistemoje dalyviams pinigų įskaitymas vykdomas kiekvieną darbo dieną nuo 8 iki 18 valandos realiu laiku, kai mokėjimą prašoma įvykdyti tą pačią darbo dieną. Jeigu mokėjimas yra D+1 (skirtas apdoroti kitą darbo dieną), tuomet apmokėjimai apdorojami nuo 21 valandos. Į kitas įstaigas per STEP2 sistemą D+1 mokėjimai pateks tik kitą dieną 8:15 valandą.

Koks yra SEPA-MMS mokėjimų apdorojimo laikas?

8:00-16:30 vyksta pirmoji SEPA-MMS fazė, kurios metu SEPA-MMS dalyvių vieni kitiems daromi mokėjimai įvykdomi realiu laiku. Kitiems SEPA gavėjams, kurie nėra SEPA-MMS dalyviai, mokėjimai apdorojami 9:30, 12:00, 14:30 ir 16:30.

16:30-18:00 vyksta antroji SEPA-MMS fazė, kurios metu vykdomi tik mokėjimai tarp SEPA-MMS dalyvių. Mokėjimai kitiems SEPA dalyviams yra vykdomi kitą darbo dieną 9:30 valandą, o mokėjimai pateikti nuo penktadienio 16:30 iki pirmadienio 8:00, būna vykdomi pirmadienį 12:00 valandą.

Pagrindiniai SEPA-MMS dalyvio privalumai

Pigūs SEPA pervedimai tarp narių ir itin greitai vykdomos operacijos

Pinigų pervedimo laiko pavyzdžiai